Årsstämma

Kallelse till årsstämma 14/3 2020 Torkladan vid COOP kl 13:00
Kallelse samt tillhörande dokument: Tryck på grön text nedan för att öppna respektive dokument.
Budget
Förslag till Trädgårdsdagar
Kallelse
Verksamhetsberättelse 2019
Verksamhetsplan 2020
Motion Elbilsladdare