För kontakt!
Skriv ett meddelande här nedan.

Adress

Trädgårdsstadens Samfällighetsförening
Stavgränd 5
137 54 Tungelsta
org.nr:716420-5655

Vår styrelse

Ordförande:
Anna Bergkvist 
Spjutgränd 25
Mail: anna@styrelsehjalpen.se

Kassör: 
Camilla Berntsson,  Kulgränd 2

Ledamöter:
Fredrik Turunen
Spjutgränd 5
Sofie Mårdh, Spjutgränd 13 och Robert Fröjd, Spjutgränd 15.

Suppleanter:
Mats Cronhamn Spjutgränd 20

Kontaktpersoner

Revisorer
Lars Marén
(sammankallande)
Häckgränd 5
Sten Svensson
Spjutgränd 6
Ole Kjöller
Spjutgränd 11
(revisorssuppleant)
 
Valberedning 
Ole Kjöller
Spjutgränd 11
(sammankallande)
William Ajamlou
Spjutgränd 14
Daniel Skiöld
Spjutgränd 21

 
Bankgiro:
5838-5162