För kontakt!
Skriv ett meddelande här nedan.

Adress

Trädgårdsstadens Samfällighetsförening
Stavgränd 5
137 54 Tungelsta
org.nr:716420-5655

Vår styrelse 2019

Ordförande:
Anna Bergqvist 
Spjutgränd 25
Tel:

Sekreterare: Kassör: 
Camilla Berntsson
Kulgränd 2

Ledamot:
Ola Löhman
Häckgränd 8

Ledamot:

Suppleant:

Suppleant:
 

Kontaktpersoner 2019

Revisorer
Lars Marén
(sammankallande)
Häckgränd 5

Lars-Fredrik Styrud
Spjutgränd 10
 
Sten Svensson
(revisorssuppleant)
Spjutgränd 6
 
Valberedning 
Lars Marén
(sammankallande)
Häckgränd 5

Inger Thunvik 
Kulgränd 18
 
Ole Kjöller
Spjutgränd 11

Funktionärer
Mindre reparationsarbeten mm:
Vakant
 
Tillsyn av arbetsmaskiner:
Styrelsen
 
Städning av parkområdet:
Vakant
 
Tömning papperskorgar:
Styrelsen
 
Kontaktperson snöröjning:
Styrelsen
 
Webmaster:
Daniel Skiöld
 
E-post: 
Styrelse:
 
Bankgiro:
5838-5162