För kontakt!
Skriv ett meddelande här nedan.

Adress

Trädgårdsstadens Samfällighetsförening
Stavgränd 5
137 54 Tungelsta
org.nr:716420-5655

Vår styrelse 2019

Ordförande:
Anna Bergkvist 
Spjutgränd 25
Mail: anna@styrelsehjalpen.se

Sekreterare: 
Anita Roos, Kulgränd 5

Kassör: 
Camilla Berntsson,  Kulgränd 2

Ledamöter:
Fredrik Turunen
Spjutgränd 5

Suppleanter:
Sofie Mårdh, Spjutgränd 13 och Robert Fröjd, Spjutgränd 15.

Kontaktpersoner 2019

Revisorer
Lars Marén
(sammankallande)
Häckgränd 5

Lars-Fredrik Styrud
Spjutgränd 10
 
Sten Svensson
(revisorssuppleant)
Spjutgränd 6
 
Valberedning 
Ole Kjöller
Spjutgränd 11

William Ajamlou
Spjutgränd 14

Daniel Skiöld
Spjutgränd 21

 
Bankgiro:
5838-5162