För kontakt!
Skriv ett meddelande här nedan.

Adress

Trädgårdsstadens Samfällighetsförening
Stavgränd 5
137 54 Tungelsta
org.nr:716420-5655

Vår styrelse

Ordförande:
Anna Bergkvist 
Spjutgränd 25
Mail: anna@styrelsepost.se

Kassör: 
Camilla Berntsson,  Kulgränd 2

Ledamöter:
Andreas Nilsson, Spjutgränd 8
Sofie Mårdh, Spjutgränd 13 och Robert Fröjd, Spjutgränd 15.

Suppleanter:
Mikael Holewa, Kulgränd 16
Ida Bjärkstedt, Kulgränd 23Hyra släpvagn
Som medlem i Trädgårdsstadens samfällighet har du möjlighet att nyttja vår släpvagn. Det kostar 100 kr om dagen.

När du fått bekräftelse på din bokning så swishar du till:
123 085 96 86
Ange "Släp" och din adress.

Kontakta Camilla via OBS! endast via e-post om du vill låna släpet eller vill veta mer hur det går till.
Vänligen respektera kontaktvägen. Adressen står nedan:

E-post:  Camilla.Berntsson@tyrens.se 

Kontaktpersoner

Revisorer
Lars Marén
(sammankallande)
Häckgränd 5
Sten Svensson
Spjutgränd 6
Ole Kjöller
Spjutgränd 11
(revisorssuppleant)
 
Valberedning 
Ole Kjöller
Spjutgränd 11
(sammankallande)
Mats Cronhamn
Spjutgränd 20
Fredrik Turunen Spjutgränd 5

 
Bankgiro:
5838-5162