För kontakt!
Skriv ett meddelande här nedan.

Adress

Trädgårdsstadens Samfällighetsförening
Stavgränd 5
137 54 Tungelsta
org.nr:716420-5655

Vår styrelse

Ordförande:
Anna Bergkvist 
Spjutgränd 25
Mail: anna@styrelsehjalpen.se

Kassör: 
Camilla Berntsson,  Kulgränd 2

Ledamöter:
Fredrik Turunen
Spjutgränd 5
Sofie Mårdh, Spjutgränd 13 och Robert Fröjd, Spjutgränd 15.

Suppleanter:
Mikael Holewa, Kulgränd 16
Jeanette Rova Tano, Häckgränd 9Hyra släpvagn
Som medlem i Trädgårdsstadens samfällighet har du möjlighet att nyttja vår släpvagn. Det kostar 100 kr om dagen.
Kontakta Camilla via OBS! endast via e-post om du vill låna släpet eller vill veta mer hur det går till.
Vänligen respektera kontaktvägen. Adressen står nedan:

E-post:  Camilla.Berntsson@tyrens.se 

Kontaktpersoner

Revisorer
Lars Marén
(sammankallande)
Häckgränd 5
Sten Svensson
Spjutgränd 6
Ole Kjöller
Spjutgränd 11
(revisorssuppleant)
 
Valberedning 
Ole Kjöller
Spjutgränd 11
(sammankallande)
William Ajamlou
Spjutgränd 14
Daniel Skiöld
Spjutgränd 21

 
Bankgiro:
5838-5162