Medlem? Välkommen till vår facebookgrupp för dialog!

För mer information till dig som är medlem i föreningen eller för dialog medlemmar i mellan så välkommen till vår gemensamma facebook-grupp: https://www.facebook.com/groups/tradgardsstaden
 

Nyheter

Då det var 12 år sedan vi senast kontrollerade våra rör i marken kommer vi nu utföra en ny inspektion av våra dag- och avloppsledningar. Vid senaste inspektionen fanns det orosmoln som vi nu måste följa upp för att garantera funktionen på samfällighetens ledningar. Vi kontrollerar ledningarna på samma sätt som senast och även utifrån samma ritning där start och stoppunkter för filmningen är namngivna.

Inspektionen går till som följer. Det kommer vara en filmbil samt en spol- och sugbil som utför arbetet. Lastbilen med spol- och sugfunktion kommer först spola ur ledningen från en brunn, därefter för filmbilen ner sin kamera i ledningen och filmar från start till stopp. Detta kommer utföras under en knapp vecka. Vi väntar fortfarande på en del info från entreprenören som ska utföra arbetet. Det är Ragnsells som kommer göra detta, det va även som gjorde det senast (2009).

Vi återkommer med exakta datum när detta kommer utföras och om det är något som ni behöver tänka på under dessa dagar.

Väl mött.
/ Styrelsen

Läs hela inlägget »
2021-10-04
Pågående arbete i föreningen
2021-10-04
Vårt anläggningsbeslut
2021-03-01
Alle man ut - mer förutsägbart
2021-03-01
Avdrag deklaration 2020

Ur Cecilia Dreierströms, "Tungelsta med trädgårdstema": 

"Tungelstas själ är en landsby. Blandningen av villor med trädgårdar, små växthus, de stora moderna växthusen, de gamla nästan fallfärdiga växthusen, öppna ytor med djur eller odling, skogen samt hästarna lite här och var. Allting är i en salig blandning. Detta är Tungelstas själ. Tungelsta har något speciellt, något som inte är så vanligt så nära Stockholm. Detta speciella är äkta lantlighet. Här bor riktiga bönder, riktiga trädgårdsmästare och verkliga småsamhällsinvånare som har bott här i generationer. En annan kvalitet som Tungelsta har är närheten till Stockholm. Man kan arbeta i stan och bo på landet. Är inte det vad många drömmer om?"