Medlem? Välkommen till vår facebookgrupp för dialog!

För mer information till dig som är medlem i föreningen eller för dialog medlemmar i mellan så välkommen till vår gemensamma facebook-grupp: https://www.facebook.com/groups/tradgardsstaden
 

Nyheter

Styrelsen konstaterar att vi fått en vit jul i år. Det gläder oss och inte minst alla barn i området. Men med snö kommer också snöröjning och sandning av gränder och uppfarter. Upphandling av snöröjning och hur den utförs sker löpande mellan styrelsen och utföraren.  Snöröjningen utförs i regi av M Salander när snötäcket kräver röjning. Detta sker i prioritetsordning och så snart maskiner finns tillgängliga. God fortsättning.

Läs hela inlägget »
2023-12-21
Städdagar 2024
2023-02-28
Alle-man ut - vår städdag
2022-02-20
Allemanut / städdag
2022-02-20
Kallelse årsstämma

Problem med din fiber?

När internet/telefon/TV inte funkar kan det vara många typer av fel. 

Börja med att starta om allt och kolla så alla delar av din utrustning har el.
Ring din leverantör så du vet att de inte har leveransproblem.

Om problemet kvarstår kontakta då Telenor/ Central Radio själv. Vi har garanti i 10 år från dem (om det skulle vara våra fel), skulle det vara fel på switch eller dylikt så kommer Telenor fixa det utan kostand för både samfälligheten och dig. Däremot skulle det vara fel på kabeln inne i huset (tex vid ommålning eller att du på annat vis kommit åt utrustningen) så får du som fastighetsägare stå för fakturan själv. Föreningen kan inte ta kontakt för åtgärd för då kommer fakturan till oss och vi blir betalningskyldiga och då måste vi fakturera dig som fastighetsägare.
 

Ur Cecilia Dreierströms, "Tungelsta med trädgårdstema": 

"Tungelstas själ är en landsby. Blandningen av villor med trädgårdar, små växthus, de stora moderna växthusen, de gamla nästan fallfärdiga växthusen, öppna ytor med djur eller odling, skogen samt hästarna lite här och var. Allting är i en salig blandning. Detta är Tungelstas själ. Tungelsta har något speciellt, något som inte är så vanligt så nära Stockholm. Detta speciella är äkta lantlighet. Här bor riktiga bönder, riktiga trädgårdsmästare och verkliga småsamhällsinvånare som har bott här i generationer. En annan kvalitet som Tungelsta har är närheten till Stockholm. Man kan arbeta i stan och bo på landet. Är inte det vad många drömmer om?"