Här finner du offentliga dokument & filer

Dränering - åtgärdsprogram

Kontroll av dräneringsledningar och ytvattenavrinning.  För att minska risken för framtida skador bör din fastighets anordningar för dränering kontrolleras och vid behov åtgärdas. Här finns ett förslag på åtgärd som vi tagit fram till våra fastigheter i samfälligheten.

Informationsbrev

Årsmötesprotokoll

Historiska dokument

Nedan finner ni kallelse samt övriga dokument inför årsstämman 14/3 2020