Information om Löparstigens samfällighetsförening

Alla medlemmar i Trädgårdsstaden är också medlemmar i Löparstigens samfällighetsförening. Löparstigens samfällighetsförening förvaltar vägen längs med området med samma namn.

Det är dags för ny Årsstämma 2022-10-11 klockan 18.00 i Tungelsta Kyrka. Kallelse kommer i era brevlådor under vecka 36. Nedan hittar ni alla dokument som är relevanta för årsstämman.  Vi kommer presentera 2 olika budgetar. En med bibehållen avgift och en med ökad avgift (20%). Debiteringslängden beror på budgetbeslut på stämman.

Glöm inte att hantera fullmakterna. Är ni fler ägare av er fastighet och enbart en ägare kan närvara måste den andre ge fullmakt till den som närvarar. Annars har medlem ingen rösträtt på stämman. Fullmaktsmallen finns med i dokumentsamlingen nedan.

Styrelsen
Ordförande:
Jacob Nilsson
Löparstigen 12

Sekreterare:
Fredrik Åkerlund
Löparstigen 3

Kassör:
Per Svedenbring
Löparstigen 13

Suppleanter
Thomas Lööf
Löparstigen 15
Anna Lidberg
Löparstigen 15

Revisor
Stig-Arne Pettersson
Löparstigen 9

Mail till styrelsen
LPSanlaggning@gmail.com 

Organisationsnummer
717921-8081

Bankgiro
5678-2642