Information om Löparstigens samfällighetsförening

Alla medlemmar i Trädgårdsstaden är också medlemmar i Löparstigens samfällighetsförening. Löparstigens samfällighet förvaltar vägen längs med området med samma namn.

Nedan hittar ni de dokument som är relevanta för kommande extrastämma. Ta del av dessa inför mötet och ladda hem dem och skriv ut om ni vill ha dem tillgängliga under stämman. 

Dokument inför extrastämma 2022-01-07

Styrelsen
Ordförande:
Jacob Nilsson
Löparstigen 12

Sekreterare:
Fredrik Åkerlund
Löparstigen 3

Kassör:
Per Svedenbring
Löparstigen 13

Suppleanter
Thomas Lööf
Löparstigen 15
Anna Lidberg
Löparstigen 15

Revisor
Stig-Arne Pettersson
Löparstigen 9

Mail till styrelsen
LPSanlaggning@gmail.com 

Organisationsnummer
717921-8081

Bankgiro
5678-2642