Information om Löparstigens samfällighetsförening

Alla medlemmar i Trädgårdsstaden är också medlemmar i Löparstigens samfällighetsförening. Löparstigens samfällighetsförening förvaltar vägen längs med området med samma namn.

Årsstämman avslutad 2022-10-11. Nedanför hittar ni årsmötesprotokollet. 

Styrelsen
Ordförande:
Jacob Nilsson
Löparstigen 12

Sekreterare:
Fredrik Åkerlund
Löparstigen 3

Kassör:
Per Svedenbring
Löparstigen 13

Suppleanter
Thomas Lööf
Löparstigen 15
Anna Lidberg
Löparstigen 15

Revisor
Stig-Arne Pettersson
Löparstigen 9

Mail till styrelsen
LPSanlaggning@gmail.com 

Organisationsnummer
717921-8081

Bankgiro
5678-2642