Information om Löparstigens samfällighetsförening

Alla medlemmar i Trädgårdsstaden är också medlemmar i Löparstigens samfällighetsförening. Löparstigens samfällighetsförening förvaltar vägen längs med området med samma namn.

Nedanför hittar ni alla relevanta dokument inför årsstämman 2023-10-22.

Det finns en motion att ta ställning till. Styrelsen svar på denna motion återfinns också bland dokumenten. Röstning angående denna motion ska ske på stämman.

Styrelsen
Ordförande:
Jacob Nilsson
Löparstigen 12

Sekreterare:
Fredrik Åkerlund
Löparstigen 3

Kassör:
Per Svedenbring
Löparstigen 13

Revisor
Stig-Arne Pettersson
Löparstigen 9

Mail till styrelsen
LPSanlaggning@gmail.com 

Organisationsnummer
717921-8081

Bankgiro
5678-2642