Medlem? Välkommen till vår facebookgrupp för dialog!

För mer information till dig som är medlem i föreningen eller för dialog medlemmar i mellan så välkommen till vår gemensamma facebook-grupp: https://www.facebook.com/groups/tradgardsstaden
 

Nyheter

2021

Då det var 12 år sedan vi senast kontrollerade våra rör i marken kommer vi nu utföra en ny inspektion av våra dag- och avloppsledningar. Vid senaste inspektionen fanns det orosmoln som vi nu måste följa upp för att garantera funktionen på samfällighetens ledningar. Vi kontrollerar ledningarna på samma sätt som senast och även utifrån samma ritning där start och stoppunkter för filmningen är namngivna.

Inspektionen går till som följer. Det kommer vara en filmbil samt en spol- och sugbil som utför arbetet. Lastbilen med spol- och sugfunktion kommer först spola ur ledningen från en brunn, därefter för filmbilen ner sin kamera i ledningen och filmar från start till stopp. Detta kommer utföras under en knapp vecka. Vi väntar fortfarande på en del info från entreprenören som ska utföra arbetet. Det är Ragnsells som kommer göra detta, det va även som gjorde det senast (2009).

Vi återkommer med exakta datum när detta kommer utföras och om det är något som ni behöver tänka på under dessa dagar.

Väl mött.
/ Styrelsen

Läs hela inlägget »

På stämman var vi eniga kring de gemensamma satsningarna vi ska göra i föreningen. Styrelsen har satt dessa i ordning för att kunna hantera ekonomin på ett hållbart sätt:

  • Elbesiktning (Klar)
  • Åtgärder av elbesiktningen (Klar)
  • Besikning av våra ledningar (Pågår)
  • Åtgärd av det som framkommit vid besiktningen av ledningarna
  • Upphandla leverantör för uppgradering/åtgärd av lekplatsen (Klar)
  • Sätta igång arbetet med lekplatsen (Genomförs efter besiktning av ledningarna pga att vi behöver ta höjd för att det blir dyrt)
Efter stämman har vi också blivit uppmärksamma på att följande behöver göras:
  • Ta bort ett par träd bakom Kulgränd höga nummer (Klar)
  • Se över vem som ansvarar för ventilerna för vatten och lägga fram ett förslag till stämman kring hantering av detta (Pågår översyn)
Läs hela inlägget »

Nu ligger vårt anläggningsbeslut ute under "Dokument och filer" och "Historiska dokument". Detta för att alla medlemmar ska kunna enkelt ta del av på vilka beslut föreningen vilar.

Läs hela inlägget »


Då stämman önskade att det skulle vara en tydligare förutsägbarhet i Alle-man-ut så har vi bestämt följande ”stående schema” så kan man själv lägga in framöver i kalender om man vill:
 
Sista helgen i april (om inte påsk, då första helgen i maj) (i år alltså 24 april, sannolikt kommer ett datum till pga. Corona och smittspridningen)
Första helgen i oktober
Lördagar, tid 10.00 – 14.00

Läs hela inlägget »

På din deklaration kan du också dra av 571 kr för föreningens räntor

Läs hela inlägget »

Problem med din fiber?

När internet/telefon/TV inte funkar kan det vara många typer av fel. 

Börja med att starta om allt och kolla så alla delar av din utrustning har el.
Ring din leverantör så du vet att de inte har leveransproblem.

Om problemet kvarstår kontakta då Telenor/ Central Radio själv. Vi har garanti i 10 år från dem (om det skulle vara våra fel), skulle det vara fel på switch eller dylikt så kommer Telenor fixa det utan kostand för både samfälligheten och dig. Däremot skulle det vara fel på kabeln inne i huset (tex vid ommålning eller att du på annat vis kommit åt utrustningen) så får du som fastighetsägare stå för fakturan själv. Föreningen kan inte ta kontakt för åtgärd för då kommer fakturan till oss och vi blir betalningskyldiga och då måste vi fakturera dig som fastighetsägare.
 

Ur Cecilia Dreierströms, "Tungelsta med trädgårdstema": 

"Tungelstas själ är en landsby. Blandningen av villor med trädgårdar, små växthus, de stora moderna växthusen, de gamla nästan fallfärdiga växthusen, öppna ytor med djur eller odling, skogen samt hästarna lite här och var. Allting är i en salig blandning. Detta är Tungelstas själ. Tungelsta har något speciellt, något som inte är så vanligt så nära Stockholm. Detta speciella är äkta lantlighet. Här bor riktiga bönder, riktiga trädgårdsmästare och verkliga småsamhällsinvånare som har bott här i generationer. En annan kvalitet som Tungelsta har är närheten till Stockholm. Man kan arbeta i stan och bo på landet. Är inte det vad många drömmer om?"