Information ang fiber

Nu finns information från Open universe under "Dokument och filer".
Open Universe är samfällighetens fiberoperatör. Du finner bland annat kontaktuppgifter till dem och hur du väljer fiberleverantör.