Pågående arbete i föreningen

På stämman var vi eniga kring de gemensamma satsningarna vi ska göra i föreningen. Styrelsen har satt dessa i ordning för att kunna hantera ekonomin på ett hållbart sätt:

  • Elbesiktning (Klar)
  • Åtgärder av elbesiktningen (Klar)
  • Besikning av våra ledningar (Pågår)
  • Åtgärd av det som framkommit vid besiktningen av ledningarna
  • Upphandla leverantör för uppgradering/åtgärd av lekplatsen (Klar)
  • Sätta igång arbetet med lekplatsen (Genomförs efter besiktning av ledningarna pga att vi behöver ta höjd för att det blir dyrt)
Efter stämman har vi också blivit uppmärksamma på att följande behöver göras:
  • Ta bort ett par träd bakom Kulgränd höga nummer (Klar)
  • Se över vem som ansvarar för ventilerna för vatten och lägga fram ett förslag till stämman kring hantering av detta (Pågår översyn)