Vårt anläggningsbeslut

Nu ligger vårt anläggningsbeslut ute under "Dokument och filer" och "Historiska dokument". Detta för att alla medlemmar ska kunna enkelt ta del av på vilka beslut föreningen vilar.