Kallelse årsstämma

I era brevlådor har ni nu kallelse till digital årsstämma den 10/3. Om riksdagen inte håller med civilutskottet om att förlänga möjligheten för digitala stämmor ses vi fysiskt, ni får i så fall en ny lapp i brevlådan. Möteshandlingar kommer inom kort.