Alle-man ut - vår städdag

Vi har ett ”stående schema” så kan man själv lägga in i förväg:
Sista helgen i april (om inte påsk, då första helgen i maj).
Första helgen i oktober
Lördagar, tid 10.00 – 14.00
 
Vi fortsätter som under pandemiåren och ha två städdagar för att möjliggöra för fler att delta och detta betyder att man är välkommen:
 
Vår 29 april och 6 maj
Höst 30 september och 7 oktober