En vit jul i gränderna

Styrelsen konstaterar att vi fått en vit jul i år. Det gläder oss och inte minst alla barn i området. Men med snö kommer också snöröjning och sandning av gränder och uppfarter. Upphandling av snöröjning och hur den utförs sker löpande mellan styrelsen och utföraren.  Snöröjningen utförs i regi av M Salander när snötäcket kräver röjning. Detta sker i prioritetsordning och så snart maskiner finns tillgängliga. God fortsättning.