Avdrag vid deklaration för 2019

Varje hushåll i samfälligheten får göra ränteavdrag 614:- i deklarationen.